English page Verkkosivu suomeksi

Almedalen: Demens - en framtidsfråga

  • Välfärdspolitik

Mellan 2015 och 2050 ökar antalet personer med demenssjukdomar med 360 000 i Norden. I motsats till Norge, Finland och Danmark saknar Sverige en nationell handlingsplan för demens. Varför? Hur bör nya svenska riktlinjer för demensvård se ut? Vad kan Sverige lära av de nordiska grannarna?

160 000 svenskar har demens. Världshälsoorganisationen har uppmanat världens länder att öka insatserna mot demenssjukdomar. Sverige ska nu revidera riktlinjerna för demensomsorgen. Vid detta seminarium diskuteras bland annat hur de bör se ut. Räcker det med nya riktlinjer eller behövs en nationell handlingsplan och större politiska insatser?

ÅLANDS landskapsregering införde nya riktlinjer 2012. Ålands socialminister berättar om landskapets erfarenheter. Nordens Välfärdscenter har tagit fram en rapport som visar exempel på best practice inom demensomsorg i Norden. Vilka bra exempel finns, och vad kan Sverige lära?

Medverkande

  • Wille Valve, socialminister, Åland
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna
  • Jan Lindholm, riksdagsledamot och ledamot i nordiska rådet, Miljöpartiet
  • Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor, Socialstyrelsen
  • Lars Rottem Krangnes, projektledare, Nordens Välfärdscenter

Kontakt

Lars Rottem Krangnes, Projektledare, Nordens Välfärdscenter
+46 70 562 45 30,

Händelsedetaljer

Start: 2016-07-03 - kl 13:00
Slut: 2016-07-03 - kl 13:30
Adress:
Holmen, H601. Vid M/S Michael Sars
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet