English page Verkkosivu suomeksi

Afternoon tea med fokus på barns och ungas psykiska hälsa

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Folkhälsomyndigheten, i samarbete med Nordens Välfärdscenter bjuder in till en seminarieserie i afternoon tea-anda kring ökningen av barns och ungas självrapporterade psykiska ohälsa och tänkbara orsaker till detta.

Bakgrunden är de oroande resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor 2013/14 som visar att allt fler unga har återkommande psykiska och somatiska besvär såsom sömnsvårigheter och huvudvärk.

Detta är det första i en serie seminarier kring barns och ungas psykiska hälsa som kommer att äga rum under hösten 2015 och våren 2016. Seminarierna kommer att kunna ses i efterhand på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Seminarium nr 1
- Har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Medverkar gör Curt Hagquist, Karlstad universitet, som tagit fram en rapport om skolelevers psykiska hälsa, för projektet Unga in in Nordens räkning. 

Övriga talare: Peter Salmi, Socialstyrelsen, Ing-Marie Wieselgren, SKL, Tiina Ekman, Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Ulrika Eriksson, BRIS samt Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten.

Seminariet kommer att ledas av moderator Ted Bergdahl.

Händelsedetaljer

Start: 2015-05-18 - kl 13:30
Slut: 2015-05-18 - kl 15:30
Adress:
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 Stockholm Lokal: Perrongen
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet