english page finnish page

Projekt

 • Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  Mellan 6 – 12 procent av unga mellan 16 och 24 år riskerar ett långvarigt utanförskap i Europa. Denna heterogena grupp kallas i EU sammanhang för NEET (Not in Employment, Education or Training). [...]

  Läs mer
 • Kultur, media och synlighet

  I boken "Fokus på Kultur, Media och Synlighet" diskuteras frågan ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Bland annat jämförs public serviceavtal i det nordiska länderna när det gäller medverkan av [...]

  Läs mer

Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly 2014

 • NADRA2014

   

   

   

   

   

   

   

  The biannual Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly (NADRA) will be held in Stockholm, Sweden on August 27 – 29 2014.

  The aim of the assembly is to gather primarily Nordic researchers working with alcohol and drug related issues to discuss research on trends and developments in consumption, prevention and treatment.

  Läs mer

Kurser och konferenser

Nordic Welfares ämnesområden

 • Alkohol och narkotika

  Alkohol och narkotika

  Inom området alkohol och narkotika initierar och planerar vi samnordiska forskningsprojekt, arrangerar konferenser och stimulerar forskningsutbildning och forskarutbyte.

  Läs mer
 • Arbetsinkludering

  Arbetsinkludering

  Nordens Välfärdscenters projekt inom arbetsinkludering har som syfte att belysa hur de nordiska länderna lyckas med att inkludera utsatta grupper på arbetsmarknaden.

  Läs mer
 • Funktionshinder

  Funktionshinder

  Målsättningen för arbetet inom funktionshinderområdet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar kan delta i samhället på lika villkor som andra.

  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådets uppdrag är att ha en rådgivande funktion, finnas tillgängligt för konsultationer från länderna och verksamheter inom det nordiska samarbetet.

  Läs mer
 • Välfärdspolitik

  Välfärdspolitik

  Huvudmålet för insatsområdet är att belysa utvecklingsmöjligheter för den nordiska välfärdsmodellen och dess utformning.

  Läs mer
 • Välfärdsteknologi

  Välfärdsteknologi

  De nordiske lande får i de kommende år flere og flere ældre og færre og færre til at tage sig af dem. For at håndtere denne demografiske udfordring kan man anvende og udvikle velfærdsteknologiske løsninger.

  Läs mer

popNAD

Bokstaven N ur en broschyr om Nordens Välfärdscenter

Vi tycker att forskningsresultat ska vara lättillgängliga. popNAD publicerar populärvetenskapliga webbartiklar och debattinlägg om nordisk alkohol-, narkotika- och tobaksforskning. Webbplatsen publicerar främst populariserade artiklar ur tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Följ Nordens Välfärdscenter

Tre tecknade ungdomar

Kunskapsbanken

"Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning" samlar goda metoder och exempel för att förebygga skolavhopp och öka chanserna till arbete. Här finns aktuell forskning och beskrivning av lyckade nordiska projekt som fått fler unga att fullfölja skolan. Kunskapsbanken drivs av NVC på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet