English page Verkkosivu suomeksi
 • Alkoholpolitiskt seminarium i Stockholm 25.10

  Välkommen till vårt seminarium om alkoholpolitiken i Finland, Sverige och Island - tre länder med tre alkoholpolitiska riktningar.

  Läs mer
 • Ensamkommande i Norden

  I ett projekt om ensamkommande unga kartlägger Nordens välfärdscenter hur mottagandet har organiserats, var det fungerar bra och vilken kunskap som är viktig och behöver spridas.

  Läs mer
 • Demens och livskvalitet

  I vår senaste rapport kan du bland annat läsa om Hanne Trein och Lone Petri Larsen som blev vänner när de började gå till Nye spor – ett projekt för personer under 65 år med demensdiagnos.

  Läs mer
 • Rätt till möten utan hinder

  Alla har rätt att utan hinder kunna delta i seminarier och konferenser. Vi är övertygade om att profilering av event, seminarier och konferenser utifrån tillgänglighet är lönsamt.

  Läs mer
 • Rapport om unga

  Unga som varken arbetar eller studerar kan inte ses som en homogen grupp. De har behov av olika former av stöd från samhället för att börja jobba eller studera.

  Läs mer
 • Beställ vårt magasin

  Läs bland annat om Aida som kom till Sverige för sex år sedan. Hon och hennes gode man Görel ger råd om mottagandet av ensamkommande unga.

  Läs mer

Projekt

 • Ensamkommande unga

  Bild på omslag med en kille

  De nordiska länderna har de senaste åren tagit emot ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i våra länder. Vi har sett en ökning från år till år och Sverige är det land so [...]

  Läs mer
 • Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  Nordens Välfärdscenter projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattar [...]

  Läs mer

Seminarieturné: Ungas psykiska hälsa, arbete och utbildning

 • För att sprida vår kunskap inom Norden genomför vi varje år seminarieturnéer i de nordiska länderna och de självstyrande områdena.

  Under sommaren/hösten 2016 kommer vi att berätta om resultaten från projektet "Unga in i Norden". Projektet belyser sambandet mellan ungas psykiska hälsosituation och deras situation i skolan och senare övergång till egen försörjning.

  Vi lyfter fram verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att kunna ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

  Vi vill inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad de ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.

  Läs mer

Kurser och konferenser

Nordic Welfares ämnesområden

 • Alkohol och narkotika

  Alkohol och narkotika

  Inom området alkohol och narkotika initierar och planerar vi samnordiska forskningsprojekt, arrangerar konferenser och stimulerar forskningsutbildning och forskarutbyte.

  Läs mer
 • Arbetsinkludering

  Arbetsinkludering

  Nordens Välfärdscenters projekt inom arbetsinkludering har som syfte att belysa hur de nordiska länderna lyckas med att inkludera utsatta grupper på arbetsmarknaden.

  Läs mer
 • Funktionshinder

  Funktionshinder

  Målsättningen för arbetet inom funktionshindersområdet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar kan delta i samhället på lika villkor som andra.

  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådets uppdrag är att ha en rådgivande funktion, finnas tillgängligt för konsultationer från länderna och verksamheter inom det nordiska samarbetet.

  Läs mer
 • Välfärdspolitik

  Välfärdspolitik

  Huvudmålet för insatsområdet är att belysa utvecklingsmöjligheter för den nordiska välfärdsmodellen och dess utformning.

  Läs mer
 • Välfärdsteknologi

  Välfärdsteknologi

  De nordiske lande får i de kommende år flere og flere ældre og færre og færre til at tage sig af dem. For at håndtere denne demografiske udfordring kan man anvende og udvikle velfærdsteknologiske løsninger.

  Läs mer

Följ Nordens Välfärdscenter

Vilken kanal föredrar du? Du kan följa oss på Twitter, Facebook, nyhetsbrev eller via MyNewsdesk.

Nordens Välfärdscenter på Twitter (Nordicwelfare1)

Nordens Välfärdscenter på Facebook

Nordens Välfärdscenter (dövblindområdet) på Facebook

Våra nyhetsbrev

Följ Nordens Välfärdscenter via MyNewsdesk

popNADs logotyp

popNAD

Vi tycker att forskningsresultat ska vara lättillgängliga. popNAD publicerar populärvetenskapliga webbartiklar och debattinlägg om nordisk alkohol-, narkotika- och tobaksforskning. Webbplatsen publicerar främst populariserade artiklar ur tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Besök popNAD (öppnas i nytt fönster)

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet