English page Verkkosivu suomeksi
 • Sign up for Nordic day 2018

  The subject for the conference will be Early interventions for newly arrived children and refugee families. It takes place in Seville in Spain 27th of May.

  Läs mer
 • Sverige kan slopa spelmonopolet

  Sverige kan slopa spelmonopolet

  Spelpolitiken ser olika ut i de Nordiska länderna. I Danmark motiverades slopandet av spelmonopolet bland annat med att man ville skydda konsumenterna från den olagliga spelmarknaden.

  Läs mer
 • Man som spelar på sin telefon

  Mobilspelande ökar dramatiskt

  Med ett klick har du fyllt på ditt konto, utan att ens ta fram plånboken. Spelindustrin har flyttat in i smarttelefoner och sociala medier.

  Läs mer
 • Pojke sitter på skateboard med ryggen mot kameran

  Därför dricker unga mindre

  Island nämns som ett exempel där det har skett stora nedgångar i ungas drickande, där har man bland annat satsat mycket på förebyggande arbete.

  Läs mer
 • Samer får svagt stöd

  De nordiska välfärdsinstitutionerna har liten kulturell förståelse för samiska livsförhållanden, visar ett fyra år långt forskningsprojekt om samer med funktionsnedsättning.

  Läs mer
 • Teknik kan minska vårdtrycket

  Välfärdsteknologi har blivit ett viktigt verktyg för att Norden för att klara trycket inom vård och omsorg och fortsätta kunna ge social omsorg av hög klass.

  Läs mer
 • Mamma och två barn leker vid en fjord

  Så stärker vi välfärdsmodellen

  I Magasinet presenterar vi vårt arbete med bland annat integration, funktionshinder, folkhälsa och välfärdsteknologi. Alltid med syfte att stärka och utveckla den nordiska välfärdsmodellen.

  Läs mer
 • Prenumerera på våra nyhetsbrev

  Anmäl dig till våra nyhetsbrev och få den senaste informationen om Nordens välfärdscenter, dövblindverksamheten och alkohol- och narkotikaområdet.

  Läs mer

Projekt

 • Jämlik hälsa i Norden

  Pappa med sitt barn

  De nordiska länderna anses traditionellt som länder med hög levnadsstandard och små sociala och ekonomiska skillnader men faktum är att ojämlikheten i hälsa bland befolkningen ökar. Det finns en [...]

  Läs mer
 • Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  Bild på en flicka

  Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? Projektet Unga in i Norden har tagit fram förslag på vad samhället behöver förändra oc [...]

  Läs mer

Snabbare väg till arbete

 • Det tar i genomsnitt sju år för nyanlända att få fotfäste på den nordiska arbetsmarknaden. Att korta den tiden är en viktig uppgift. 

  Det saknas arbetskraft på den nordiska arbetsmarknaden och mottagarländerna måste bli bättre på att ta vara på nyanländas möjligheter och kompetenser.

  Mindre byråkrati, effektiv språkinlärning, snabbare validering och bättre samordning mellan samhällets aktörer är några av de framkomliga vägarna för att lyckas med det.

  Läs mer

Kurser och konferenser

Följ Nordens välfärdscenter

Vilken kanal föredrar du? Du kan följa oss på Twitter, Facebook, nyhetsbrev eller via MyNewsdesk.

Nordens välfärdscenter på Twitter (Nordicwelfare1)

Nordens välfärdscenter på Facebook

Nordens välfärdscenter (dövblindområdet) på Facebook

Våra nyhetsbrev

Följ Nordens välfärdscenter via MyNewsdesk

popNADs logotyp

popNAD

Vi tycker att forskningsresultat ska vara lättillgängliga. popNAD publicerar populärvetenskapliga webbartiklar och debattinlägg om nordisk alkohol-, narkotika- och tobaksforskning. Webbplatsen publicerar främst populariserade artiklar ur tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Besök popNAD (öppnas i nytt fönster)

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet