English page Verkkosivu suomeksi
 • Forskning om nordisk välfärd

  Första utgåvan av Nordisk välfärdsforskning, vår nya vetenskapliga tidskrift, handlar om olikheter i hälsa. Artikeln ”All’s well in Iceland” beskriver hur Island hanterade den ekonomiska kollapsen 2008 genom att inrätta övervakningssystemet Välfärdsvakten.

  Läs mer
 • Fulla och tomma champagneglas på rad

  Hur vill vi ha det med alkoholpolitiken?

  Vi uppmanar politiker i Norden att aktivt delta i en alkoholpolitisk debatt!

  Läs mer
 • Nytt integrationssamarbete

  Trots att de nordiska ländernas flyktingpolitik skiljer sig åt har länderna stor nytta av att dela erfarenheter och lära av varandra. Därför har det nu startats ett nytt nordiskt integrationssamarbete. 

  Läs mer
 • Ensamkommande i Norden

  I ett projekt om ensamkommande unga kartlägger Nordens välfärdscenter hur mottagandet har organiserats, var det fungerar bra och vilken kunskap som är viktig och behöver spridas.

  Läs mer
 • Medlemmarna i nordisk folkhälsoarena

  Ny nordisk folkhälsoarena

  Målet för arenan är att minska hälsoskillnaderna bland nordborna genom att jobba med teman som alkohol, cannabis, tobak och psykisk hälsa.

  Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Projekt

 • Ensamkommande unga

  Bild på omslag med en kille

  De nordiska länderna har de senaste åren tagit emot ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i våra länder. Vi har sett en ökning från år till år och Sverige är det land so [...]

  Läs mer
 • Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  Nordens Välfärdscenter projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattar [...]

  Läs mer

Slutkonferens: Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning

 • Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga?

  Vi har aldrig haft så utbildade och kompetenta unga i Norden som vi har i dag. Samtidigt har vi alltfler unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa, samt unga som på grund av olika faktorer riskerar att hamna i sårbara situationer. Den växande psykiska ohälsan bland unga utgör en av de största folkhälsoutmaningarna våra nordiska samhällen står inför. 

  Välkommen till en viktig dag där vi diskuterar hur dagens unga mår och vad samhället måste investera i för att förbättra deras välfärd. Vi presenterar även exempel på verksamheter som lyckats bra med att skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete.

  Läs mer

Kurser och konferenser

Nordic Welfares ämnesområden

 • Alkohol och narkotika

  Alkohol och narkotika

  Inom området alkohol och narkotika initierar och planerar vi samnordiska forskningsprojekt, arrangerar konferenser och stimulerar forskningsutbildning och forskarutbyte.

  Läs mer
 • Arbetsinkludering

  Arbetsinkludering

  Nordens Välfärdscenters projekt inom arbetsinkludering har som syfte att belysa hur de nordiska länderna lyckas med att inkludera utsatta grupper på arbetsmarknaden.

  Läs mer
 • Funktionshinder

  Funktionshinder

  Målsättningen för arbetet inom funktionshindersområdet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar kan delta i samhället på lika villkor som andra.

  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

  Rådets uppdrag är att ha en rådgivande funktion, finnas tillgängligt för konsultationer från länderna och verksamheter inom det nordiska samarbetet.

  Läs mer
 • Välfärdspolitik

  Välfärdspolitik

  Huvudmålet för insatsområdet är att belysa utvecklingsmöjligheter för den nordiska välfärdsmodellen och dess utformning.

  Läs mer
 • Välfärdsteknologi

  Välfärdsteknologi

  De nordiske lande får i de kommende år flere og flere ældre og færre og færre til at tage sig af dem. For at håndtere denne demografiske udfordring kan man anvende og udvikle velfærdsteknologiske løsninger.

  Läs mer

Följ Nordens Välfärdscenter

Vilken kanal föredrar du? Du kan följa oss på Twitter, Facebook, nyhetsbrev eller via MyNewsdesk.

Nordens Välfärdscenter på Twitter (Nordicwelfare1)

Nordens Välfärdscenter på Facebook

Nordens Välfärdscenter (dövblindområdet) på Facebook

Våra nyhetsbrev

Följ Nordens Välfärdscenter via MyNewsdesk

popNADs logotyp

popNAD

Vi tycker att forskningsresultat ska vara lättillgängliga. popNAD publicerar populärvetenskapliga webbartiklar och debattinlägg om nordisk alkohol-, narkotika- och tobaksforskning. Webbplatsen publicerar främst populariserade artiklar ur tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Besök popNAD (öppnas i nytt fönster)

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet